Tải xuống chứng chỉ sentiotec

Tập đoàn Harvia sử dụng gỗ có nguồn gốc bền vững trong sản xuất phòng xông hơi khô

Chúng tôi cung cấp gỗ để sản xuất phòng xông hơi khô từ các nguồn bền vững và tuân theo các nguyên tắc về tiêu chuẩn PEFC và FSC đã biết.

Harvia Phần Lan Oy và Velha Oy tuân theo tiêu chuẩn PEFC trong việc mua và bán các phòng xông hơi khô làm sẵn bằng gỗ, các chi tiết nội thất phòng xông hơi khô và các phụ kiện phòng xông hơi khô (PEFC ST 2002: 2013). Thông tin thêm về tiêu chuẩn trực tuyến tại www.pefc.org .

Domo Wellness Romania SRL tuân theo tiêu chuẩn FSC 100% trong việc mua và bán các phòng xông hơi khô làm sẵn bằng gỗ, các chi tiết nội thất phòng xông hơi khô và các phụ kiện phòng xông hơi khô (FSC-STD-40-004 V3-0). Thông tin thêm về tiêu chuẩn trực tuyến tại http://info.fsc.org

Các khía cạnh môi trường đã là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng tại Tập đoàn Harvia trong một số năm. Chúng được xem xét trong tất cả các quy trình, từ thiết kế đến sản xuất, hậu cần, sử dụng và tái chế. Chúng tôi có chính sách môi trường dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001 và tất cả các hoạt động của chúng tôi được quản lý và phát triển theo chính sách này. Chính sách môi trường đảm bảo rằng Harvia tích cực điều tra và giảm tác động sinh thái của các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của mình.