Giải thưởng sentiotec

Giải thưởng Red Dot cho “thiết bị bay hơi phụ R”.
Sau thiết bị xông hơi khô Concept R vào năm 2013, thiết bị bay hơi phụ R hiện cũng đã nhận được một giải thưởng lớn và sự công nhận quốc tế cho thiết kế của Áo.