Khiếu nại

Bạn nên làm gì trong trường hợp khiếu nại?

sentiotec bị thuyết phục về chất lượng sản phẩm của mình. Nếu sản phẩm của bạn có lỗi, vui lòng điền vào biểu mẫu trả lại và khiếu nại của chúng tôi: Mẫu đơn khiếu nại và trả lại .

Vui lòng gửi biểu mẫu đã hoàn thành cùng với bản sao hóa đơn và sản phẩm. Nếu điều khiển của bạn có lỗi, chúng tôi cần điều khiển hoàn chỉnh, cảm biến cũng như mô tả lỗi chi tiết để xử lý trơn tru.