Harvia sử dụng gỗ có nguồn gốc bền vững trong sản xuất phòng xông hơi khô

Harvia yêu cầu từ tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu gỗ của công ty phải có chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm hợp lệ. Harvia có số chứng chỉ PEFC COC hợp lệ (Harvia Phần Lan TT-PEFC-COC183 & Velha TT-PEFC-COC184) làm bằng chứng cho cam kết của công ty trong việc thu mua nguyên liệu gỗ bền vững. Hệ thống Quy trình Giám sát Nguồn gốc PEFC của công ty được đánh giá hàng năm bởi tổ chức chứng nhận được quốc tế công nhận bên thứ ba, trong quá trình đánh giá, các quy trình thu mua nguyên liệu gỗ được đánh giá dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc PEFC. Domo Wellness Romania SRL có số chứng chỉ FSC 100% hợp lệ (FSC-STD-40-004 V3-0) làm bằng chứng cho cam kết của công ty trong việc thu mua nguyên liệu gỗ bền vững.

Worker working on sauna benches at the Harvia sauna factory

Các khía cạnh môi trường đã là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng tại Harvia trong một số năm. Chúng được xem xét trong tất cả các quy trình, từ thiết kế đến sản xuất, hậu cần, sử dụng và tái chế. Chúng tôi có chính sách môi trường dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001 và tất cả các hoạt động của chúng tôi được quản lý và phát triển theo chính sách này. Chính sách môi trường đảm bảo rằng Harvia tích cực điều tra và giảm tác động sinh thái của các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của mình.

Woman enjoying sun set in lake after sauna

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *